Barli

Barli bouwsystemen is een bedrijf met een gezonde innovatieve drive. Ze groeien hard en daardoor staat de werkvoorbereiding voor de nodige uitdagingen. Team CADblanche is ingeschakeld om vanuit een digitale optiek optimalisaties in de engineering te vinden én waar gewenst door te voeren. Een audittraject resulteerde in diverse aandachtspunten. Denk hierbij aan het datatechnisch eenduidig vastleggen van bouwstenen en bouwconcepten, het automatiseren van engineeringsprocessen met als resultaat gevalideerde brondata, het automatiseren van tijdrovende export routines, het efficienter aansturen van productie en mogelijke advisering over een BIM protocol om de samenwerking met derden te bevorderen.

Een dergelijk adviestraject biedt Barli houvast voor de uitwerking van hun digitale roadmap. Eén van de adviezen is op verzoek van Barli direct door CADblanche uitgewerkt: de ontwikkeling van de CADblanche ExportAll op Tekla, speciaal ingericht voor Barli. En met succes!

“CADblanche werkt snel en efficiënt. Ze zijn adequaat in het handelen wanneer finetuning of afstemming nodig is.”

Snelheid

geoptimaliseerd

BIMfP

ready

Routines

geautomatiseerd

Brondata

gevalideerd

“Het valt op dat CADblanche een heldere en duidelijke communicatiewijze hanteert.”

Na een intensief audittraject is CADblanche door Barli gevraagd om de Exportall op Tekla Structures te ontwikkelen voor de diverse outputs die Barli genereert richting productie. Het resultaat is een vernuftige tool welke enorme tijdswinst teweeg brengt, aangezien de geautomatiseerde exportroutines veel manueel en tijdrovend werk overbodig maken. Tevens sluit het een mogelijke foutkans uit en kan het bepaalde validaties uitvoeren voordat het exportproces start. Ook kan in het model live getracked worden welke elementen bijvoorbeeld al in productie zijn. Uiteraard is de ExportAll uit te breiden met diverse bedrijfspecifieke modules en kan het perfect meegroeien met de ontwikkeling die Barli doormaakt. Handig!

De samenwerking heeft geleid tot een eerste stap richting meer Data-driven produceren met een belangrijke bijvangst: meer begrip en kennis over het belang van eenduidige data modellen! Een prettige samenwerking en een gezamenlijk doel leidde tot een dagelijks bruikbare nieuw ontwikkelde tool om trots op te zijn!