Betonson

Vanwege een directe noodzaak voor ontwerpefficientie is CADblanche gevraagd een nieuw type brugligger, de OQ-ligger, te parametriseren. Hiertoe zijn beslismomenten geordend en zijn onderlinge relaties tussen onderdelen vastgelegd. In dit geval waren dat de betonnen geometrie van de ligger, de wapeningsstaven, voorspanningsstrengen incl. onthechtingen en de in te storten voorzieningen.

In een regulier ontwerpproces gaat men bij elk nieuw project minimaal eenmalig nadenken over alle beslispunten die kunnen voorkomen. Sommige beslissingen zijn logisch en altijd hetzelfde. Over andere gaat men in discussie. Hierover worden voorstellen gedaan. Er worden elementen en afmetingen gewijzigd en er wordt geoptimaliseerd. Deze nieuwe inzichten worden veelvuldig verwerkt op tekening of in het model, totdat iedereen kan leven met de beslissingen zoals deze zijn verwerkt. Een tijdrovende bezigheid die kan worden voorkomen door eenmalig de speelvrijheid vast te leggen. Deze ontwerpvrijheid is namelijk maar tot een bepaald detailniveau efficiënt. Deze decompositie heeft CADblanche voor dit type ligger doorgevoerd. Uiteindelijk zijn alle parametrische componenten opgeleverd om elk mogelijk type OQ ligger in een fractie van de oorspronkelijke ontwerptijd compleet 3D en clashvrij te modelleren. Dit tot grote tevredenheid van de opdrachtgever en de gebruikers.

"Het parametrisering traject heeft opgeleverd een gestandaardiseerde OQ kokerligger met behoud van zijn flexibele inzetbaarheid."

100%

parametrische tools

next...

lekker snel werken

100%

Clashvrij model

"ctrl C"

toepasbaar voor andere liggertypes

"Het is gelukt om de doorlooptijd en faalkosten flink te reduceren."

Naderhand kan worden gesteld dat er een belangrijke kans is gegrepen (in een tijd dat de term parametric design nog niet eens via google te vinden was) en dat deze goed is uitgepakt. Een gestructureerde aanpak en goede samenwerking heeft geleid tot onder andere:

  • een innovatieve ontwikkeling om trots op te zijn
  • een grotere ontwerpcapaciteit met dezelfde personele bezetting
  • een kortere voorbereidingstijd op de productie
  • een 100% clashvrij ontwerp en een perfecte geometrische afstemming met het totaalontwerp
  • een duidelijke interne en externe communicatie door de directe visuele feedback
  • het inzicht krijgen in de mate van efficiëntie die behaald wordt door bepaalde beslissingen te nemen
  • het eigenlijke doel, een nieuw kwalitatief hoogwaardig product leveren.

Wegens een fusie met Spanbeton is de dependance van Betonson in Son enkele jaren later opgeheven. Dit staat in schril contrast met dit technische hoogstandje dat is neergezet met een fantastisch team!