De Hamer beton

Inspectieschachten vormen een belangrijk onderdeel van een rioolstelsel. Deze rioolputten zijn nodig om strengen op elkaar aan te sluiten en om de streng toegankelijk te maken voor inspectie en reiniging. Specifieke toepassingen van inspectieputten vindt men in situaties waarin hoekverdraaiingen gewenst zijn of daar waar de diameter van de buizen verandert. Bovendien kan een schacht onderdeel zijn van een overstort, een gemaal of een zinker.

De inspectieschachten van De Hamer kunnen worden toegepast in combinatie met alle leidingmaterialen, maar samen met betonnen buizen vormen zij een homogene constructie. Een belangrijk gegeven, als men denkt aan de duurzaamheid van een stelsel. U kunt wel begrijpen dat een dergelijke putopbouw zeer variabel is en ook in basis flexibel dient te zijn. Dat maakt dat geen enkele put hetzelfde is, maar de productiewijze wel zo generiek mogelijk moet zijn. Dit is een situatie waarbij de parametrische componenten van CADblanche perfect in te zetten zijn. Middels één geautomatiseerd proces kan een zo groot mogelijke variatie aan oplossingen gegenereerd worden.

"Met de door CADblanche gemaakte componenten kunnen wij onze putten parametrisch ontwerpen en een BIMfP genereren."

100%

Maatzekerheid in ontwerp

100%

Gegarandeerd correcte metadata

100%

Parametrisch

1 min

doorlooptijd tot BIMfP

"Dankzij een goede samenwerking en de ervaring bij CADblanche, zullen onze bedrijfsprocessen behoorlijk verbeterd worden."

Voor De Hamer beton in Nijmegen heeft CADblanche met een enthousiast team de aanwezige ontwerpprocessen voor de inspectieschachten geanalyseerd. Hierna zijn alle mogelijkheden van de inspectieschachten die zij produceren in kaart gebracht. Aan de hand van een slimme decompositie zijn op elementniveau parametrische gedragsmodellen vervaardigd. Deze zijn zowel manueel te besturen als op te nemen in een volledig autonoom ontwerpproces. Al deze modellen samen kunnen elk mogelijke variant samenstellen inclusief metadata en productiegegevens. Als output module zijn ook de productietekeningen vrijwel volledig geautomatiseerd.