Heembeton

Heembeton levert als CRH-bedrijf complete betonnen casco’s in opdracht van meerdere bouwbedrijven. Heembeton is met name actief in de woning- en appartementenbouw. Heembeton beschikt over twee productielocaties met elk hun eigen specificaties, vrijheden en randvoorwaarden. CADblanche is door Heembeton gevraagd een haalbaarheidsstudie uit te voeren voor het ontwikkeltraject AutoCasco. CADblanche mocht op basis van deze plannen de realisatie van de benodigde applicaties op zich nemen. De diverse opgaven hadden betrekking op het optimaliseren van de -in het verleden door derden ontwikkelde- software applicaties, het ontwikkelen van de RebarDesigner op Tekla en daarna het digitaal zo flexibel mogelijk inrichten van het complete AutoCasco bouwconcept.

CADblanche heeft op basis van een afgekadere scope bij Heembeton de CADblanche RebarDesigner voor Tekla ingericht en geoptimaliseerd. Hiermee kan de engineeringsafdeling wanden van grondgebonden woningen compleet afwapenen op basis van de geometrische specificaties en randvoorwaarden van de productie. Hierbij blijft de wapeningsconfiguratie flexibel te wijzigen voor de gebruiker. Alle productiegegevens zijn per definitie direct gevalideerd en klaar voor export richting productie als het object binnen de gestelde randvoorwaarden vna het bouwconcept valt. De RebarDesigner is uitbreidbaar op meer situaties en op termijn een aanvulling op het totale AutoCasco proces en sluit daarmee naadloos aan bij de filosofie om bedrijfslogica op te nemen in het algoritme van de tool.

"Door een goede samenwerking hebben we nu de RebarDesigner waarmee we wanden direct correct kunnen afwapenen."

Dé bron

voor machineaansturing

BIMfP

ready

Sneller

gevalideerde data

Controle

middels parameters

"It always seems impossible until it’s done"

Voorafgaand aan het ontwikkeltraject van AutoCasco is een onderzoekstraject uitgevoerd. Welke entiteiten komen voor in de samenstellingen die Heembeton levert? Welke eigenschappen moet elke entiteit bevatten en in welke hiërarchie? Verder zijn er diverse relaties tussen eigenschappen te leggen. Precies die complexe opgave is aan CADblanche wel besteed. Met een vastgestelde datastructuur is de basis gelegd om op de lange termijn AutoCasco tot (semi-) autonoom werkvoorbereidingstraject in te richten.

Een perfect voorbeeld van het optimaliseren en stapsgewijs op orde brengen van de brondata. Daarna worden processen gaandeweg het ontwikkeltraject versneld en eenduidiger. Op naar een meer data-driven organisatie met CADblanche AutoCasco!