ConstruCoder

De CADblanche ConstruCoder is een innovatieve tool voor (civiel) constructeurs. Het vereenvoudigt het werk van de constructeurs doordat er gewerkt wordt met Automatische Reken Procedures, kortweg ARP.

Automatische Reken Procedures worden gebruikt om repeterend constructief werk waar mogelijk te automatiseren. De ARP realiseert een automatische validatie van berekeningen, het automatisch exporteren van bewijsvoering en een mogelijkheid om digitale output in opvolgende routines te gebruiken. Hierdoor wordt de kwaliteit van het proces verhoogt en gaat het risico als gevolg van menselijke fouten omlaag.

"De ConstruCoder helpt ons systematisch na te denken over routines in onze berekeningen. Waar we repetitie herkennen kunnen we nadenken over automation via de ConstruCoder."

Bespaar

kostbare tijd

Data

altijd gevalideerd

Volledig

parametrische invoer

Routines

volledig geautomatiseerd

"Geen knippen of plakken meer voor mij. Het eenvoudige doe-werk van de constructeur is door het gebruik van de ConstruCoder geautomatiseerd."

In de afgelopen jaren is de ConstruCoder door een intensieve samenwerking tussen developers van CADblanche en civiel ingenieurs van Wagemaker ontwikkeld.  Gekende namen in het civiele werkveld als ir. J.W. (Jan Willem) de Vos en dr.ir. J.C.M. (Dennis) Schoenmakers hebben meegedacht en meegewerkt met het development team van CADblanche.

Jan Willem de Vos: “De ConstruCoder biedt op dit moment een revolutionair evenwicht tussen een automatisch werkende back-end en het noodzakelijke inzicht in rapportage en verificatie dat een constructeur nodig heeft om zijn verantwoordelijkheid te kunnen nemen.”

Dennis Schoenmakers: “Indrukwekkend om te zien wat ConstruCoder allemaal in zijn mars heeft, welke koppelingen er liggen tussen software van verschillende leveranciers en hoe het inmiddels binnen Wagemaker wordt opgepikt. Ik voorspel een lange en succesvolle samenwerking met CADblanche.”

Inmiddels is de tool een aantal keren ingezet in projecten en worden langzamerhand steeds meer mogelijkheden bedacht en toegevoegd.